Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİbiş, Salim
dc.date.accessioned2021-05-15T18:58:10Z
dc.date.available2021-05-15T18:58:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationİbiş, Salim. (2021). İstanbul’daki asırlık restoranlar ve bu restoranlara yönelik çevrimiçi yorumların incelenmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 5(2) 127-139.ss.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.29226/TR1001.2020.254
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12941/29
dc.description.abstractÖz Bu araştırmada İstanbul’da bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteren restoran işletmeleri ele alınmış, bu işletmelerin tarihsel gelişiminden, günümüzdeki durumundan bahsedilmiş ardından bu işletmelere yönelik TripAdvisor platformunda yapılan çevrimiçi tüketici yorumları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan yorumlara ilişkin kelime bulutları çıkarılarak görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda asırlık restoranlara yönelik yapılan toplam 1739 adet yorum incelenmiş ve bu yorumların %81’i (1417) olumlu, %19’u (322) ise olumsuz yönde yapıldığı tespit edilmiştir. Genel anlamda olumlu yorumlarda “ iyi”, “yemek”, “güzel” ifadeleri ön plana çıkmıştır. Ayrıca her bir restoran işletmesi için ön plana çıkan ifadeler kendi içinde de değerlendirilerek açıklanmıştır. Olumsuz yorumların ise; “ürün-kalite”, “fiyat”, “sunum-servis” ve “fiziki koşullar” olmak üzere dört ana temadan oluştuğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractAbstract In this research, restaurant businesses that have been operating in Istanbul for more than a century were discussed, the historical development of these businesses and their current situation were mentioned, and then the online consumer comments made on the TripAdvisor platform for these businesses were examined. In the study, content analysis technique, which is one of the qualitative research methods, was used. The word clouds regarding the comments made were removed and visualized. As a result of the research, a total of 1739 comments made for century-old restaurants were examined and it was determined that 81% (1417) of these comments were positive and 19% (322) were negative. In general, the expressions "good", "food", "nice" stood out in positive comments. In addition, the prominent expressions for each restaurant business were explained while being evaluated within themselves. It is seen that the negative comments consist of four main themes: "product-quality", "price", "presentationservice" and "physical conditions".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYEPADen_US
dc.relation.isversionof10.29226/TR1001.2020.254en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastronomien_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectRestoranen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectGastronomyen_US
dc.subjectRestauranten_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.titleİstanbul’daki asırlık restoranlar ve bu restoranlara yönelik çevrimiçi yorumların incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridSalim İbiş / 0000-0002-2404-9218en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorİbiş, Salim
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.journalYönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record