Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİbiş, Salim
dc.date.accessioned2021-09-21T07:13:26Z
dc.date.available2021-09-21T07:13:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationİbiş, S. (2021). Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5) : 487-498.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12941/44
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26677/TR1010.2021.731
dc.description.abstractSon yıllarda sanayileşme ile birlikte artan çevresel kirlilik, endüstriyel tarım ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki bazı olumsuz etkilerinin artması gibi pek çok neden tüketicileri daha doğal ve organik gıdaları tercih etmeye yöneltmiştir. Bu noktada günümüzde sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde gelişen organik tarım ile iyi tarım uygulamaları tüketicilerin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte örnek uygulamalar olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeler; tüketici taleplerini karşılama, doğal çevreyi koruma, sosyal sorumluluk duygusu ile hareket etme, rakipleri karşısında farklılaşma, niş pazar fırsatlarını değerlendirme gibi pek çok nedenlerden dolayı bu yaklaşımlara uygun stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. Bu çalışma, literatür taramasına dayanan nitel bir çalışmadır ve amacı sürdürülebilir gastronomide organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının önemini literatürdeki çalışmalardan faydalanarak açıklamaktır. Sonuç olarak organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının başta şefler açısından olmak üzere, tüketici pazarları, bölgesel istihdam, eko turizm faaliyetleri, yiyecek içecek işletmeleri, gastronomi turları ve gastronomi rotaları açısından önem taşıdığı ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn recent years, increasing environmental pollution with industrialization and the increase in some negative effects of industrial agricultural products on human health have led consumers to prefer more natural and organic foods. At this point, it is thought that organic agriculture and good agricultural practices, which are developing within the understanding of sustainability today, are exemplary practices that will meet these needs of consumers. At the same time, businesses operating in the field of gastronomy; It is observed that they develop appropriate strategies for these approaches due to many reasons such as meeting consumer demands, protecting the natural environment, acting with a sense of social responsibility, differentiation against competitors, and utilizing niche market opportunities. This study is a qualitative study based on literature review and its aim is to explain the importance of organic farming and good agricultural practices in sustainable gastronomy by using the studies in the literature. As a result, it has been revealed that organic agriculture and good agricultural practices are important especially for chefs, consumer markets, regional employment, eco-tourism activities, food and beverage businesses, gastronomy tours and gastronomy routes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSobibderen_US
dc.relation.isversionof10.26677/TR1010.2021.731en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectSürdürülebilir Gastronomien_US
dc.subjectOrganik Tarımen_US
dc.subjectİyi Tarımen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectSustainable Gastronomyen_US
dc.subjectOrganic Agricultureen_US
dc.subjectGood Agricultureen_US
dc.titleSürdürülebilir gastronomide organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının yeri ve önemien_US
dc.title.alternativeThe place and importance of organic agriculture and good agricultural practices in sustainable gastronomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridSalim İbiş / 0000-0002-2404-9218en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorİbiş, Salim
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage487en_US
dc.identifier.endpage498en_US
dc.relation.journalSosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record