Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİbiş, Salim
dc.date.accessioned2022-02-14T13:15:20Z
dc.date.available2022-02-14T13:15:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÜyesi, Ö., & İbiş, S. (n.d.). Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi Covid-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi The Effect of Covid-19 Outbreak on Travel Agencies. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1076683en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12941/64
dc.description.abstractÇin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını turizm endüstrisini derinden etkilemiştir. Turizm hareketlerinin durma noktasına gelmesi ile birlikte turizm endüstrisinin önemli aracı kuruluşları olan seyahat acentaları da bu süreçten olumsuz etkilenmişlerdir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki seyahat acentalarının Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini belirlemek, sektör temsilcilerinin geleceğe yönelik düşünce ve öngörülerini ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılarak seyahat acentalarının yetkilileri ile yapılan mülakatlar sonucu ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları seyahat acentalarının Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendiklerini, bu süreçte gelir kaynaklarının kesildiğini, buna karşılık pek çok sabit giderlerinin devam ettiğini, acentaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Sektör temsilcilerinin gelecekte tüketici tercihlerinde olası bazı değişimler öngördüklerini ifade etmiş ve seyahat acentalarının buna göre pozisyon alması durumunda rekabet avantajı elde edebileceklerini vurguladıkları görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe outbreak of the new type Coronavirus (Covid-19), which originated in Wuhan, China and spread worldwide, has deeply affected the tourism industry. With the dynamism of tourism coming to a standstill, travel agencies, which are important intermediary institutions of the tourism industry, were also negatively affected by this process. The aim of this research is to determine how travel agencies in Turkey are affected by the Covid-19 outbreak, to put forward the thoughts and predictions of sector representatives for the future and to develop solutions. For this purpose, the results of interviews with the authorities of travel agencies were evaluated using qualitative research methods. The research results show that travel agencies have been greatly affected by the Covid-19 epidemic, that their sources of income have been cut in the process, while many of their fixed expenses have continued, and that agencies need more support. Sector representatives stated that they foresee some possible changes in consumer preferences in the future and emphasized that if travel agents take positions accordingly, they can gain a competitive advantage.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergi Parken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectKoronavirüsen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectSeyahat acentalarıen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectTravel agenciesen_US
dc.titleCovid-19 salgınının seyahat acentaları üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of Covid-19 outbreak on travel agenciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridSalim İbiş / 0000-0002-2404-9218en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorİbiş, Salim
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.journalSafran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Saffron Journal of Culture and Tourısm Researches)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record